Vaalitiedotteet

TIEDOTE 10.2.2016
Kirkolliskokousvaalien alustavat tulokset arkkihiippakunnassa

Arkkihiippakunnasta valittiin kirkolliskokouksen kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa. Kirkolliskokouksessa on 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Uuden kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2016–30.4.2020.

Arkkihiippakunnan maallikkoedustajat kirkolliskokouksessa

Sosiaalidemokraattinen - ehdokaslista:
Pertti Rajala, 61, maakuntajohtaja, Pori

Sillanrakentajat -ehdokaslista:
Annika Määttänen, 53, perheterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, Salo

Kokoomuksen ja sitoutumattomien -ehdokaslista:
Aarto Jalava, 68, eläkeläinen, Rauma
Risto Tuori, 62, asianajaja, oik. lis, Sastamala (uusi)

Partiotyön ystävät -ehdokaslista:
Mari Korhonen, 39, varhaiskasvatuksen lehtori, Turku

Keskustan ja sitoutumattomien -ehdokaslista:
Pekka Heikkilä, 55, toimittaja, Mynämäki
Lauri Palmunen
, 63, VTM, Turku (uusi)
Harri Saine, 54, KT, erityisopettaja, Pori (uusi)

Maallikoiden äänestysprosentti kirkolliskokousvaalissa oli 88,4 prosenttia. Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja olivat seurakuntien luottamushenkilöt.

 


Arkkihiippakunnan pappisedustajat kirkolliskokouksessa


Yhdessä -ehdokaslista:
Tuija Kruus, 53, kappalainen, Pori (uusi)
Tapani Rantala, 54, rehtori, Turku (uusi)

Sillanrakentajat -ehdokaslista:
Ville Auvinen, 50, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri, Turku (uusi)
Erkki Koskenniemi, 59, SLEY:n raamattukoulutussihteeri, Sastamala

Pappien äänestysprosentti arkkihiippakunnassa oli 67,2.

Arkkihiippakunnassa kirkolliskokousvaaleissa oli 120 ehdokasta, joista maalikkoja oli 88 ja pappeja 32.

 

Itsehallintoalueet muuttavat kirkon hallinnonrakennetta

Yhteiskunnallinen arvokeskustelu ja valtion linjaukset tulevat näkymään valitun kirkolliskokouksen työskentelyssä. – Kirkolliskokouksen ratkaistavana on monessa kohdin se, seurataanko valtion linjauksia vai tehdäänkö kirkossa omia ratkaisuja. Painetta aiheuttaa esimerkiksi itsehallintoalueiden muodostaminen ja uusi avioliittolaki, joka astuu voimaan 2017, sanoo Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen.

Edellinen kirkolliskokous ei hyväksynyt esitettyä mallia seurakuntarakenteiden uudistamiseksi. Tarve rakenteiden uudistamiselle on kuitenkin edelleen olemassa. – Kirkon hallinnollinen ja rakenteellinen muutostyö jatkuu edelleen ja sen tärkeys korostuu, koska taloudelliset haasteet jatkuvat ja sote-ratkaisun myötä Suomeen syntyy uudet itsehallintoalueet, toteaa tutkija Veli-Matti Salminen.

Myös kirkon keskushallinnon ja hiippakuntien organisaation uudistaminen on parhaillaan työn alla. Tässäkin uudistuksessa kirkolliskokous on avainasemassa.

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan.


Arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto

Myös hiippakuntavaltuuston jäsenet valittiin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuustoon valittiin 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. 


Arkkihiippakunnan maallikkoedustajat hiippakuntavaltuustossa

Kokoomuksen ja sitoutumattomien -ehdokaslista:
Annika Viitaniemi, 43, lukion lehtori, Salo (uusi)
Jorma Rinne, 67, eläkeläinen, Loimaa (uusi)

Sosiaalidemokraattinen - ehdokaslista:
Sonja Myllykoski, 49, erityisopettaja, Pori
Merja Nurmio, 65, psyk. sairaanhoitaja, Turku (uusi)

Keskustan ja sitoutumattomien -ehdokaslista:
Lasse Sulo, 59, maanviljelijä, Rauma (uusi)
Harri Saine, 54, KT, erityisopettaja, Pori
Seppo Knuutila, 66, agrologi, Salo
Marjo Anttoora, 46, varatuomari, teologi, Sastamala (uusi)
Eevi Raunio, 74, maalarimestari, Turku (uusi)
Simo Korpela, 65, matematiikan maisteri, Pori

Partiotyön ystävät -ehdokaslista:
Mari Korhonen, 39, varhaiskasvatuksen lehtori, Turku
Anniina Rantala, 25, VTK, opiskelija, Kaarina (uusi)

Sillanrakentajat -ehdokaslista:
Anni Maria Laato, 52, dos. TT, Turku (uusi)
Martti Heikkilä, 63, yrittäjä, Lieto (uusi)

 

Arkkihiippakunnan pappisedustajat hiippakuntavaltuustossa

Yhdessä -ehdokaslista:
Ahola Miika, 34, seurakuntapastori, Turku
Kajala Laura, 33, oppilaitospastori, Turku
Kaukinen Irina, 49, kirkkoherra, Säkylä

Kansankirkon ystävät –ehdokaslista:
Järnfors Sari, 49, sairaalasielunhoitaja, Rauma

Sillanrakentajat -ehdokaslista:
Auvinen Ville, 50, pastori, TT, Turku
Jaakkola Pasi, 40, kappalainen, Turku
Vesti Aino, 57, pastori, Turku

Arkkihiippakunnassa oli hiippakuntavaltuustovaalissa 125 ehdokasta, joista maalikkoja oli 100 ja pappeja 25. Ville Auvinen jatkaa hiippakuntavaltuustossa, muut edustajat ovat uusia. Hiippakuntavaltuustovaalien äänestysprosentti oli maallikoiden osalta 86,8 ja papiston osalta 66,3 prosenttia.

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi lähettää aloitteen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

 

Vaalitulos on alustava. Vaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset 15.2.2016.

Valtakunnallisesta tiedottamisesta vastaa Kirkon tiedotuskeskus.

 

Lisätietoja:
Tiedot valituista kirkolliskokousedustajista löytyy vaaligalleriasta: http://ehdokasgalleria.evl.fi/ehdokasgalleria2016/

Pauliina Järvinen p. 040 012 6515.
Mari Leppänen p. 050 3543 248.

 

 

...

 

TIEDOTE 3.2.2016
Kirkolliskokousedustajat valitaan ensi viikolla

 

Kirkolliskokousvaalit

Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan 9. helmikuuta 2016. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Arkkihiippakunnasta valitaan kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa. Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa. Uuden kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2016–30.4.2020.

Koko maassa kirkolliskokousvaaleissa on 712 ehdokasta, joista maallikkoja on 492 ja pappeja 221. Ehdokkaista naisia on 311 ja miehiä 401. Ehdokkaiden keski-ikä on 52 vuotta. Nuorin ehdokas on 18-vuotias ja iäkkäin 77-vuotias. 18-29-vuotiaita ehdokkaita on 37.

Arkkihiippakunnassa vähän naisehdokkaita

Arkkihiippakunnassa kirkolliskokousvaaleissa on 120 ehdokasta, joista maalikkoja on 88 ja pappeja 32. Kirkolliskokousehdokkaissa on vähän naisia. Pappislistoilla naisia on ainoastaan kuusi, maallikkolistoilla naisia on neljäkymmentä. 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleissa mukana puolueet

Kirkolliskokousvaaleissa papeilla on kolme listaa: Yhdessä, Kansankirkon ystävät sekä Sillanrakentajat –ehdokaslista. Maallikkoedustajien vaalissa ehdokaslistoja on viisi. Puolueista ehdokaslistoja on sosiaalidemokraateilla, kokoomuksella ja keskustalla. Mukana on myös sitoutumattomia ehdokkaita. Puolueiden lisäksi listan ovat koonneet partiolaiset sekä ns. Sillanrakentajat –ehdokaslista. Maallikoiden listoilla eniten ehdokkaita on Keskustan ja Sillanrakentajien ehdokaslistoilla, molemmissa 24.

Ehdokkaat on esitelty kirkon yhteisessä vaaligalleriassa: http://ehdokasgalleria.evl.fi/ehdokasgalleria2016/ Sivustolla voi tutustua ehdokkaiden perustietoihin, ehdokasesittelyihin ja valitsijayhdistyksiin.

Kirkolliskokouksen tehtävät

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat. Kirkolliskokous jakautuu valiokuntiin, joihin kirkolliskokoukselle tehdyt aloitteet lähetetään.

Kirkolliskokouksen tehtävänä on hyväksyä muun muassa raamatunkäännös sekä virsikirja, kirkkokäsikirja ja kirkon vaalijärjestys. Kirkolliskokouksessa käsitellään kirkon uskoa ja oppia koskevia kysymyksiä sekä tehdään ehdotuksia kirkkolain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta.


Hiippakuntavaltuustovaalit

Myös hiippakuntavaltuustojen jäsenet valitaan 9. helmikuuta 2016. Arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Arkkihiippakunnassa on hiippakuntavaltuustovaalissa 125 ehdokasta, joista maalikkoja on 100 ja pappeja 25. Pappislistoilla naisehdokkaita on kuusi, maallikkolistoilla naisia on neljäkymmentäviisi. 

Hiippakuntavaltuuston tehtävät

Tuomiokapitulin ohella hiippakunnan toisena hallintoelimenä toimii hiippakuntavaltuusto. Valtuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Sen toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi lähettää aloitteen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.


Tuloksista tiedottaminen

Vaalien ääntenlaskenta suoritetaan 10.2. iltapäivällä. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli tiedottaa heti ääntenlaskun valmistuttaessa arkkihiippakunnan ehdokkaista. Valtakunnallisesta tiedottamisesta vastaa Kirkon tiedotuskeskus.

 

Lisätietoja:
http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/vaalit-2016/
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content45B755

Kirkolliskokousvaalit: Matti Mäkinen p. 040 077 4311.
Tuloksista tiedottaminen: Pauliina Järvinen p. 040 012 6515.