Ehdokkaat

Hiippakuntavaltuusto - ja kirkollisvaalien ehdokaslistat ja numerot löytyvät oikeasta reunasta.

15.12.2015 vaalilautakunta arpoi ehdokaslistojen järjestyksen, jonka mukaan ehdokasnumerot määriteltiin.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien Ehdokasgalleria on avattu ehdokasgalleria.evl.fi -osoitteessa. Palvelussa voi tutustua ehdokkaiden perustietoihin, ehdokasesittelyihin ja valitsijayhdistyksiin. 

Kirkolliskokousvaaleissa on 712 ehdokasta, joista maallikkoja on 492 ja pappeja 221. Ehdokkaista naisia on 311 ja miehiä 401. Ehdokkaiden keski-ikä on 52 vuotta. Nuorin ehdokas on 18-vuotias ja iäkkäin 77-vuotias. 18-29-vuotiaita ehdokkaita on 37.

Vuoden 2012 kirkolliskokousvaaleissa ehdokkaita oli 777.

Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.