Vaalit 2016

Tulokset löydät täältä. Vaalilautakunta on vahvistanut tuloksen 15.2.2016.

 


************************************************************************

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustojen vaali on toimitettu 9. helmikuuta 2016. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa olivat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Pappisjäsenten ja –edustajien vaaleissa olivat äänioikeutettuja hiippakunnan papit.

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Arkkihiippakunnasta valitaan kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa.

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle. Arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuuston valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä.  

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2016–30.4.2020.