Pappisasessorin vaali 23.3.2017

 

Pappisasessorin vaali 23.3.2017

Tuomiokapitulin uusi pappisasessori on Kaisa Huhtala Porista 

Arkkihiippakunnan papit ja lehtorit ovat tänään valinneet Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin uudeksi pappisasessoriksi Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra, TL Kaisa Huhtalan. Hän sai 39,2 % annetuista äänistä. Äänestysprosentti oli 44,3 %. Vaalin tulos on vahvistamaton.
 
Kaisa Huhtala on työskennellyt Porin Teljän seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2011 lukien. Aiemmin hän on ollut Pihlavan seurakunnan nuorisopappina vuosina 1990-1999 ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajana vuosina 2000-2011. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1988.
 
Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Asessorin kausi on kolmivuotinen ja kausia voi olla kaksi peräkkäin. Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksen tekoon. Lisäksi asessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin. Hän on mukana myös uusien pappien vihkimisessä ja koulutuksessa. Tuomiokapitulin kollegioon kuuluu kaksi pappisasessoria.   
 
Pappisasessoriksi on kelpoinen seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkasuhteessa oleva pappi, joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.
 
Eurajoen seurakunnan kappalaisen Tapani Erämajan toinen kolmivuotiskausi Turun arkkihiippakunnan pappisasessorina päättyy 31.5.2017. Tuomiokapitulin toinen pappisasessori on Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Sari Lehti, joka aloitti tehtävässä 1.3.2016.
 

 Pappisasessorin tehtäviä: 

Pappisasessorin valmisteltavaksi tulevia asioita mm.:
- director cantus ja director musices -arvonimet
- pappisvirkaan hyväksymistä koskeva valmistelu
- kirkkoherrojen välittömän vaalin vaaliehdotukset, kirkkoherrojen viranhoitomääräysten antamiset ja muut virantäyttöön liittyvät asiat
- kirkkoherran välillisen vaalin valmistelijaa koskevat asiat
- kappalaisten virantäyttöä koskevat asiat
- kanttorin ja diakonian virantäytön keskeytykset (KJ 6:1,1 §)
- piispatarkastuksen seurantaraporttien valmistelu
- kirkon käyttöä ja jumalanpalvelusta sekä ehtoollisen viettoa koskevat asiat
- rippikoulun ohjesääntöjä koskevat alistukset
- hautausmaan perustamista ja laajentamistakoskevat alistukset
- hautausmaan kaava- ja käyttösuunnitelmaa koskevat alistukset