Arkkipiispan tehtävät

 Arkkipiispan tehtävät:

- vastuualueeseen Turun arkkihiippakunnassa kuuluu Turun rovastikunta, joihin kuuluu 9 seurakuntaa
-  Arkkipiispa toimii puheenjohtajana tuomiokapitulin istunnossa käsiteltäessä asioita, jotka yksinomaan koskevat hänen vastuualueellaan olevia seurakuntia ja näiden palveluksessa olevia pappeja ja muita viranhaltijoita.
 
Kokonaiskirkolliset tehtävät:
- Piispainkokouksen puheenjohtaja 
- Kirkkohallituksen puheenjohtaja 
- Kirkolliskokouksen puheenjohtaja 
- Arkkipiispalla on huomattava rooli seuraavissa:
Kirkkojen väliset suhteet, yhteydet muihin kirkkoihin ja tunnustuskuntiin sekä ulkomaiset yhteydet 
Yhteiskuntasuhteet 
Kirkon yhteydet tiedotusvälineisiin
- Virallisesti arkkipiispa on ”ensimmäinen vertaistensa joukossa”. Hän ei ole toisten piispojen esimies. Hänellä ei ole toimivaltaa toisen hiippakunnan alueella.