Arkkihiippakunta on tarkentanut ohjeistusta seksuaaliseen häirintään puuttumisesta

14.2.2018

Piispa Kaarlo Kalliala ja arkkipiispa Kari Mäkinen ovat lähettäneet seurakunnille ohjeistuksen seksuaaliseen häirintään puuttumisesta. Ohjeet tulee käsitellä seurakunnissa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa säännöllisin väliajoin.

Turun arkkihiippakunnan toimintaohje seksuaaliseen häirintään puuttumiseen

 
Yhteiskunnassa ja kirkossa on havahduttu viime kuukausien aikana kysymään, ovatko yhteiset ohjeet ja toimintamallit puuttua seksuaaliseen häirintään kaikkialla ajantasaisia ja riittäviä.
 
Turun arkkihiippakunnan seurakunnissa on syytä tarkastaa, että ohjeistus on kunnossa. Seurakunnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikilla on turvallinen fyysinen ja psyykkinen tila. Erityistä hienovaraisuutta on syytä noudattaa seksuaalisuuteen liittyvillä alueilla. Minkäänlainen sopimaton puhe tai fyysinen lähentely ei ole hyväksyttävää.
 
Lasten ja nuorten turvallisuus on aina aikuisen vastuulla. Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla tietoisia omista oikeuksistaan ja niistä toimintatavoista, joilla voi reagoida kohtaamaansa seksuaaliseen ahdisteluun tai muuhun asiattomaan kohteluun.
 
Seksuaalisen häirintään liittyvien tapausten käsittelyssä seurataan Kirkon työmarkkinajärjestön ohjeistusta hyvän kohtelun edistämisestä ja varhaisen puuttumisen mallista. Ohjeistus on syytä käydä säännöllisin väliajoin läpi seurakunnassa työntekijöiden kanssa yhteistoimintamenettelyssä ja kirkkoneuvostossa/yhteisessä kirkkoneuvostossa. Jos ohjeistuksen edellisestä käsittelystä on aikaa, ohjeistus on hyvä ottaa uudelleen käsittelyyn.
 
 
Häirintään puuttuminen
 
Seurakunnissa on oltava selkeät ohjeet häirintään puuttumiseen. Työturvallisuudesta vastaavien henkilöiden tehtävä ja yhteiset toimintamallit on hyvä tarkastaa. Jos työntekijä tai seurakuntalainen kohtaa häirintää, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen kirkkoherralle, talouspäällikölle, esimiehelle, työsuojelupäällikölle, työsuojeluvaltuutetulle, työterveyshuoltoon tai työsuojelupiriin.
 
Tuomiokapituliin voi olla yhteydessä tilanteissa, jolloin ensisijaiset toimintatavat eivät tule kyseeseen. Esim. tilanteessa, jossa ongelman aiheuttaja on kirkkoherra, tai jossa kirkkoherra tai työnantajan edustaja eivät puutu asiaan pyynnöstä huolimatta tai jostain muusta erityisestä syystä johtuen. Tuomiokapitulissa yhteyshenkilöt ovat hiippakuntapastori Pauliina Järvinen (pauliina.jarvinen@evl.fi, p. 0400 126515) ja hiippakuntasihteeri Kaisa Rauma (kaisa.rauma@evl.fi, p. 0400 774313).
 
Seurakunnassa on myös huolehdittava mahdollisesta muusta avusta, jota häirintää kohdannut henkilö voi tarvita.
 
Turussa 14.2.2018
Piispa Kaarlo Kalliala ja arkkipiispa Kari Mäkinen
 

Ajankohtaista

Arkkipiispa emeritus John Vikströmin saarna 6.3.2018

John Vikströmin pitämä saarna yhteisen pappisviran 30-vuotismessussa Turun tuomiokirkossa 6.3.2018 on luettavissa oheisesta linkistä.
Lue lisää »

Tapio Luoma valittiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma on valittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi. Alustavan laskennan mukaan Luoma sai 56,17 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä tänään torstaina 1.3. käydyssä vaalissa.
Lue lisää »

Arkkihiippakunnan tunnustuspalkinto Keski-Porin seurakunnan sometyölle ja seurakunnan sometiimille

Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto on myöntänyt Arkkipooki-palkinnon Keski-Porin seurakunnan sometiimin toteuttamalle sometyölle. Piispa Kaarlo Kalliala luovutti palkinnon ke.28.2. Porin rukoushuoneella.
Lue lisää »

Arkkipiispa Kari Mäkisen ja piispa Kaarlo Kallialan paastoviesti 2018

Paastonaika kutsuu nyt niin kuin aina luopumiseen, itsetutkisteluun ja olennaiseen keskittymiseen. Kristillinen usko ei kuvaa voittokulkua vaan todellisuudentajuista suostumista elämän ehtoihin. Kristuksen seuraaja voi kuitenkin nähdä, että juuri tätä kautta aukeaa elämän mieli ja tulevaisuuden toivo. Siitä myös syntyy kokemus seurakunnissa tehtävän työn merkityksestä.
Lue lisää »

Arkkihiippakunta on tarkentanut ohjeistusta seksuaaliseen häirintään puuttumisesta

Piispa Kaarlo Kalliala ja arkkipiispa Kari Mäkinen ovat lähettäneet seurakunnille ohjeistuksen seksuaaliseen häirintään puuttumisesta. Ohjeet tulee käsitellä seurakunnissa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa säännöllisin väliajoin.
Lue lisää »

Yhteistä pappeutta 30 vuotta!

Nyt on syytä juhlia - pappisviran avaamisesta naisille tulee kuluneeksi 30 vuotta! Yhteistä pappeutta juhlitaan arkkihiippakunnassa sekä Turussa että Porissa.
Lue lisää »

Tuomiokapituli esittää kirkkohallitukselle Turkuun ja Kaarinaan viittä suomenkielistä seurakuntaa

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut oman lausuntonsa Turun ja Kaarinan seurakuntarakenteesta. Tuomiokapituli esittää viittä suomenkielistä seurakuntaa: Kaarinan seurakunta, Maarian seurakunta, Turun Mikaelinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta ja Turun tuomiokirkkoseurakunta. Lausunto lähtee yhdessä seurakuntien tekemien aloitteiden sekä seurakunnilta ja seurakuntayhtymältä saatujen lausuntojen kanssa kirkkohallitukselle, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen.
Lue lisää »
RSS