Kirkon ympäristödiplomi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille

30.1.2018

Kirkkohallituksen täysistunto on myöntänyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2018-2022. Ensimmäisen ympäristödiplomin tuomiokapituli sai vuonna 2013.

 

Ympäristödiplomi on seurakuntia ja hiippakuntia varten vuonna 2001 kehitetty kirkon oma ympäristöjärjestelmä, joka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Tuomiokapitulille myönnetty diplomi on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Mukana on tällä hetkellä noin sata seurakuntaa ympäri Suomea, muutama tuomiokapituli ja kirkkohallitus.

Kirkon ympäristövastuulla on syvä perusta Raamatussa. Kirkon ilmasto-ohjelman kolme teemaa ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Kristitylle merkittävä peruste ja innoitus luonnonsuojeluun muodostuu kunnioituksesta Jumalaa ja hänen luomistyötään kohtaan.

Diplomin uusimisen aikana tuomiokapitulissa on kiinnitetty huomiota mm. paperin kulutukseen, joka on vähentynyt sähköiseen asianhallintaan siirtymisen vuoksi. Jatkossa myös tavaroita ja palveluja hankittaessa pyritään hankkimaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia tuotteita ja palveluita. Tarjouskilpailujen yhdeksi valintakriteeriksi asetetaan ympäristöominaisuudet.

Tulevaisuudessa tuomiokapituli tulee tukemaan entistä enemmän niitä paikallisia seurakuntia, joilla ei ole vielä ympäristödiplomia, ympäristövastuulliseen toimintaan. Seurakunnille laaditaan konkreettisia toimintaohjeita, "askeleita", ympäristödiplomiin. Monet ohjeet ovat hyvin konkreettisia ja helppoja toteuttaa. Esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutuksen säästö lähtee siitä, että jokaiseen kiinteistöön hankitaan lämpömittari ja energiankulutusta ja kiinteistöjen käyttöastetta aletaan seurata.

Tästä tuomiokapitulin ympäristötyön www-sivulle.


Ajankohtaista

Arkkipiispa Kari Mäkisen ja piispa Kaarlo Kallialan paastoviesti 2018

Paastonaika kutsuu nyt niin kuin aina luopumiseen, itsetutkisteluun ja olennaiseen keskittymiseen. Kristillinen usko ei kuvaa voittokulkua vaan todellisuudentajuista suostumista elämän ehtoihin. Kristuksen seuraaja voi kuitenkin nähdä, että juuri tätä kautta aukeaa elämän mieli ja tulevaisuuden toivo. Siitä myös syntyy kokemus seurakunnissa tehtävän työn merkityksestä.
Lue lisää »

Arkkihiippakunta on tarkentanut ohjeistusta seksuaaliseen häirintään puuttumisesta

Piispa Kaarlo Kalliala ja arkkipiispa Kari Mäkinen ovat lähettäneet seurakunnille ohjeistuksen seksuaaliseen häirintään puuttumisesta. Ohjeet tulee käsitellä seurakunnissa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa säännöllisin väliajoin.
Lue lisää »

Ville Auvisesta tehty kantelu ei anna aihetta jatkotoimiin

Tuomiokapituli on päättänyt, että Sleyn vs. lähetysjohtaja, TT Ville Auvisesta tehty kantelu ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.
Lue lisää »

Arkkipiispan vaalin ensimmäisen kierroksen vahvistettu tulos

Turun tuomikapitulin istunnon tarkistuslaskennassa 9.2. vahvistettiin arkkipiispan vaalin ehdokkaiden saamat äänimäärät sekä äänestysprosentti. Toiselle vaalikierrokselle menivät Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn Vikström.
Lue lisää »

Tapio Luoma ja Björn VIkström toiselle kierrokselle

Arkkipiispanvaalin alustavan ääntenlaskennan mukaan tänään 8.2. käydyssä vaalissa Tapio Luoma sai 38 prosenttia ja Björn Vikström 26 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Lue lisää »

Arkkipiispanvaalin viestintäaikataulu 8.2.2018

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispanvaalin ensimmäinen kierros käydään torstaina 8.2.2018. Vaalikokoukset alkavat kahdeksassa hiippakunnassa sekä Turun arkkihiippakunnan viidessä rovastikunnassa kello 13. Sitä mukaa, kun alustavat äänimäärät rovastikunnissa ja hiippakunnissa valmistuvat, ne ilmoitetaan arkkihiippakunnan Twitter-tilillä ja Facebookissa sekä Kirkon Twitter-tilillä (#arkkipiispanvaali).
Lue lisää »

Kirkon ympäristödiplomi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille

Kirkkohallituksen täysistunto on myöntänyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2018-2022. Ensimmäisen ympäristödiplomin tuomiokapituli sai vuonna 2013.
Lue lisää »

Yhteistä pappeutta 30 vuotta!

Nyt on syytä juhlia - pappisviran avaamisesta naisille tulee kuluneeksi 30 vuotta! Yhteistä pappeutta juhlitaan arkkihiippakunnassa sekä Turussa että Porissa.
Lue lisää »

Pappis- ja diakonian vihkimys 14.1.2018

Turun arkkihiippakunnassa vietettiin toista kertaa pappien ja diakonien yhteistä vihkimysmessua. Arkkipiispa Kari Mäkinen vihki kuusi pappia ja kolme diakonian viranhaltijaa.
Lue lisää »

Tuomiokapituli esittää kirkkohallitukselle Turkuun ja Kaarinaan viittä suomenkielistä seurakuntaa

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut oman lausuntonsa Turun ja Kaarinan seurakuntarakenteesta. Tuomiokapituli esittää viittä suomenkielistä seurakuntaa: Kaarinan seurakunta, Maarian seurakunta, Turun Mikaelinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta ja Turun tuomiokirkkoseurakunta. Lausunto lähtee yhdessä seurakuntien tekemien aloitteiden sekä seurakunnilta ja seurakuntayhtymältä saatujen lausuntojen kanssa kirkkohallitukselle, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen.
Lue lisää »