Tuomiokapituli esittää kirkkohallitukselle Turkuun ja Kaarinaan viittä suomenkielistä seurakuntaa

13.12.2017

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut oman lausuntonsa Turun ja Kaarinan seurakuntarakenteesta. Tuomiokapituli esittää viittä suomenkielistä seurakuntaa: Kaarinan seurakunta, Maarian seurakunta, Turun Mikaelinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta ja Turun tuomiokirkkoseurakunta. Lausunto lähtee yhdessä seurakuntien tekemien aloitteiden sekä seurakunnilta ja seurakuntayhtymältä saatujen lausuntojen kanssa kirkkohallitukselle, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen.

Tuomiokapituli katsoo useiden lausuntojen ja selvitysmies Sami Lahtiluoman esityksen pohjalta, että nykyinen seurakuntarakenne vaatii muutosta ja asiassa tulisi edetä päätöksentekoon. Ei ole olemassa perusteita sille, että rakenneasia jätettäisiin kokonaan raukeamaan.

 
Tuomiokapituli esittää, että suomenkielisiä seurakuntia olisi viisi. Aiemman esityksen mukaisesti seurakuntajaon uudistus toteutettaisiin niin, että Piikkiön seurakunta lakkautetaan ja liitetään Kaarinan seurakuntaan ja Paattisten seurakunta lakkautetaan ja liitetään Maarian seurakuntaan. Turun Martinseurakunta ja Turun Mikaelinseurakunta lakkautetaan ja lakkautettavista seurakunnista muodostetaan uusi Turun Mikaelinseurakunta. Sen sijaan muutoksena aiempaan tuomiokapituli ei esitä Turun Henrikinseurakunnan ja Turun Katariinanseurakunnan yhdistämistä Turun tuomiokirkkoseurakuntaan, vaan että Henrikinseurakunta ja Katariinanseurakunta lakkautettaisiin ja niistä muodostettaisiin uusi Turun Katariinanseurakunta. Turun tuomiokirkkoseurakuntaan ei näin ollen kohdistuisi muutoksia, vaan se jatkaisi Turun ydinkeskusta-alueen seurakuntana. Porvoon hiippakuntaan kuuluva Turun ruotsinkielinen seurakunta ei ole ollut selvityksen kohteena.
 
Tuomiokapituli katsoo, että tuomiokirkkoseurakunta eroaa toimintaprofiililtaan Turun Henrikin ja Turun Katariinanseurakunnista, joten ei ole perusteltua liittää näitä kolmea seurakuntaa yhteen. Henrikinseurakunta ja Katariinanseurakunta ovat selkeästi lähiöiden seurakunta, joissa seurakuntatyöllä on erilaiset haasteet kuin keskusta-alueen tuomiokirkkoseurakunnalla. Henrikinseurakunnan ja Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostot ovat tehneet yhdistymisestä yhteneväisen aloitteen.
 
Ehdotettu Meri-Turun seurakunnan nimi on saanut kritiikkiä seurakuntien lausunnoissa. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausunnossa esitetään, että seurakuntien nimien muodostumisen historiasta johtuen uuden seurakunnan nimi olisi Turun Mikaelinseurakunta. 
 
Kaarinan seurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Kaarinan seurakunnan kirkkoherrana. Maarian seurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Maarian seurakunnan kirkkoherrana. Tuomiokapituli esittää, että Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherrasta tulisi uuden Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra, ja että Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherrasta uuden Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherra.
 
Ehdotettu seurakuntarakenne mahdollistaa yhteistyön kehittämisen ja resurssien jakamisen
 
Seurakuntien yhdistymistä perustellaan työvoiman liikkuvuudella, toiminnan järkevöittämisellä sekä seurakuntien taloudellisen tilanteen heikentymisellä. Seurakuntien välisten rajojen vähentyminen tekee mahdolliseksi työvoiman paremman liikkuvuuden koko uuden seurakunnan alueella. Viiden suomenkielisen seurakunnan mallin katsotaan helpottavan seurakuntien yhteistyön ja johtamisjärjestelmän kehittämistä, seurakuntien ja yhtymän välisen yhteistyön järjestämistä sekä resurssien jakamista.
 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnat ja yhteinen kirkkovaltuusto ovat antaneet lausuntonsa tuomiokapitulin aiemmasta esityksestä syksyn aikana. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän aloitteiden, lausuntojen ja tuomiokapitulin esityksen pohjalta kirkkohallitus päättää seurakuntajaon muuttamisesta. Uusi seurakuntajako astuisi voimaan 1.1.2019 alkaen. Tällöin marraskuussa 2018 toteutettavat seurakuntavaalit toimitettaisiin uuden seurakuntajaon mukaisesti.
 
Tuomiokapitulin istunnossa 13.12.2017 pappisasessori Kaisa Huhtala jätti asiassa eriävän mielipiteen. Asian käsittelyyn eivät osallistuneet tuomiorovasti Heimo Rinne ja Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Sari Lehti.
 
Tuomiokapitulin esitys löytyy kokonaisuudessaan täältä.
 
Lisätietoja:
Lakimiesasessori Matti Mäkinen p. 0400 774 311 (Rakennemuutoksen eteneminen)
 

Ajankohtaista

Arkkipiispa emeritus John Vikströmin saarna 6.3.2018

John Vikströmin pitämä saarna yhteisen pappisviran 30-vuotismessussa Turun tuomiokirkossa 6.3.2018 on luettavissa oheisesta linkistä.
Lue lisää »

Tapio Luoma valittiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma on valittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi. Alustavan laskennan mukaan Luoma sai 56,17 prosenttia ehdokkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä tänään torstaina 1.3. käydyssä vaalissa.
Lue lisää »

Arkkihiippakunnan tunnustuspalkinto Keski-Porin seurakunnan sometyölle ja seurakunnan sometiimille

Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto on myöntänyt Arkkipooki-palkinnon Keski-Porin seurakunnan sometiimin toteuttamalle sometyölle. Piispa Kaarlo Kalliala luovutti palkinnon ke.28.2. Porin rukoushuoneella.
Lue lisää »

Arkkipiispa Kari Mäkisen ja piispa Kaarlo Kallialan paastoviesti 2018

Paastonaika kutsuu nyt niin kuin aina luopumiseen, itsetutkisteluun ja olennaiseen keskittymiseen. Kristillinen usko ei kuvaa voittokulkua vaan todellisuudentajuista suostumista elämän ehtoihin. Kristuksen seuraaja voi kuitenkin nähdä, että juuri tätä kautta aukeaa elämän mieli ja tulevaisuuden toivo. Siitä myös syntyy kokemus seurakunnissa tehtävän työn merkityksestä.
Lue lisää »

Arkkihiippakunta on tarkentanut ohjeistusta seksuaaliseen häirintään puuttumisesta

Piispa Kaarlo Kalliala ja arkkipiispa Kari Mäkinen ovat lähettäneet seurakunnille ohjeistuksen seksuaaliseen häirintään puuttumisesta. Ohjeet tulee käsitellä seurakunnissa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa säännöllisin väliajoin.
Lue lisää »

Yhteistä pappeutta 30 vuotta!

Nyt on syytä juhlia - pappisviran avaamisesta naisille tulee kuluneeksi 30 vuotta! Yhteistä pappeutta juhlitaan arkkihiippakunnassa sekä Turussa että Porissa.
Lue lisää »

Tuomiokapituli esittää kirkkohallitukselle Turkuun ja Kaarinaan viittä suomenkielistä seurakuntaa

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut oman lausuntonsa Turun ja Kaarinan seurakuntarakenteesta. Tuomiokapituli esittää viittä suomenkielistä seurakuntaa: Kaarinan seurakunta, Maarian seurakunta, Turun Mikaelinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta ja Turun tuomiokirkkoseurakunta. Lausunto lähtee yhdessä seurakuntien tekemien aloitteiden sekä seurakunnilta ja seurakuntayhtymältä saatujen lausuntojen kanssa kirkkohallitukselle, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen.
Lue lisää »
RSS