Seurakuntien on puututtava seksuaaliseen häirintään

29.11.2017

Globaali seksuaalisen häirinnän vastainen #Metoo-kampanja on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Kirkossakin on havahduttu kysymään, ovatko yhteiset ohjeet ja toimintamallit puuttua seksuaaliseen häirintään kaikkialla ajantasaisia ja riittäviä.

Turun arkkihiippakunnassa tullaan piispojen johdolla tarkentamaan ohjeistusta. Seksuaalisen häirintään liittyvien tapausten käsittelyssä on hyvä seurata Kirkon työmarkkinajärjestön ohjeistusta hyvän kohtelun edistämisestä ja varhaisen puuttumisen mallista.

 

Ilmoituksen seksuaalisesta häirinnästä voi tehdä muun muassa kirkkoherralle, talouspäällikölle, esimiehelle, työsuojelupäällikölle, työsuojeluvaltuutetulle, kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajalle, työterveyshuollolle, työsuojelupiirille tai tuomiokapitulille. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli tukee tarvittaessa asioihin puuttumisessa.

 

Seksuaalisen häirinnän käsittely on haastavaa ja kynnys sen ilmoittamiseen voi olla korkea. Siihen liittyy muun muassa häpeää ja pelkoa omasta asemasta yhteisössä. Sopimaton puhe ja fyysinen lähentely eivät ole hyväksyttävää. Seurakuntien ja muiden kirkollisten toimijoiden on puututtava mahdolliseen häirintään.


Ajankohtaista

Seurakuntien on puututtava seksuaaliseen häirintään

Globaali seksuaalisen häirinnän vastainen #Metoo-kampanja on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Kirkossakin on havahduttu kysymään, ovatko yhteiset ohjeet ja toimintamallit puuttua seksuaaliseen häirintään kaikkialla ajantasaisia ja riittäviä.
Lue lisää »

Arkkipiispan vaalissa on mukana viisi ehdokasta

Arkkipiispan vaalin ehdokasasettelu on päättynyt. Vaalissa on mukana viisi ehdokasta. Ehdokkaat ovat lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen (s.1966), organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja, teologian tohtori Heli Inkinen (s.1957), kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola (s. 1957), Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma (s.1962) ja Porvoon hiippakunnan piispa, dosentti Björn Vikström (1963).
Lue lisää »

Professori emerita Helanderin selvityksen mukaan kirkon ei tule luopua vihkioikeudesta

Professori Helanderin selvitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille luovutettiin piispainkokoukselle keskiviikkona 6.9.2017. Professori Helanderin selvityksen keskeisenä tuloksena on, että vihkimisoikeudesta ei pidä luopua.
Lue lisää »
RSS