Neljän seurakunnan ehdotus Turkuun ja Kaarinan eteni tuomiokapitulissa

22.6.2017

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli esittää Turkuun ja Kaarinaan neljän suomenkielisen seurakunnan mallia, jossa seurakuntia olisivat Kaarinan seurakunta, Maarian seurakunta, Meri-Turun seurakunta ja Turun tuomiokirkkoseurakunta. Tuomiokapitulin esitys mukailee pääosin selvitysmies Sami Lahtiluoma raporttia. Seuraavaksi seurakuntayhtymän seurakunnat ja yhteinen kirkkovaltuusto antavat lausuntonsa esityksestä.

Selvitysmies Sami Lahtiluoma jätti raporttinsa toukokuun alussa. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsiteli raporttia 21.6. ja esittää selvitysmiehen raportin mukaisesti Turkuun ja Kaarinaan neljää suomenkielistä seurakuntaa. 
Seurakuntajaon uudistus toteutettaisiin niin, että Piikkiön seurakunta lakkautetaan ja liitetään Kaarinan seurakuntaan ja Paattisten seurakunta lakkautetaan ja liitetään Maarian seurakuntaan. Turun Henrikinseurakunta ja Turun Katariinanseurakunta lakkautetaan ja liitetään Turun tuomiokirkkoseurakuntaan. Turun Martinseurakunta ja Turun Mikaeliseurakunta lakkautetaan ja lakkautettavista seurakunnista muodostetaan uusi Meri-Turun seurakunta. Tuomiokapituli ei siis esitä Turun tuomiokirkkoseurakunnan lakkauttamista, vaan Henrikinseurakunnan ja Katariinanseurakunnan liittämistä tuomiokirkkoseurakuntaan.
Tuomiokapituli perustelee tuomiokirkkoseurakunnan lakkauttamatta jättämistä tuomiokirkkoseurakunnan ainutlaatuisella ja pitkällä historialla Suomen kirkollisessa elämässä.
Kaarinan seurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Kaarinan seurakunnan kirkkoherrana. Maarian seurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan Maarian seurakunnan kirkkoherrana. Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranviran haltija jatkaa laajentuvan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana. Tuomiokapituli esittää, että Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherrasta tulisi uuden Meri-Turun seurakunnan kirkkoherra.
Neljän seurakunnan malli mahdollistaa yhteistyön kehittämisen ja resurssien jakamisen
Seurakuntien yhdistymistä perustellaan työvoiman liikkuvuudella, toiminnan järkevöittämisellä sekä seurakuntien taloudellisen tilanteen heikentymisellä. Seurakuntien välisten rajojen vähentyminen tekee mahdolliseksi työvoiman paremman liikkuvuuden koko uuden seurakunnan alueella. Neljän seurakunnan mallin katsotaan helpottavan seurakuntien yhteistyön ja johtamisjärjestelmän kehittämistä, seurakuntien ja yhtymän välisen yhteistyön järjestämistä sekä resurssien jakamista.
Seuraavaksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnat ja yhteinen kirkkovaltuusto antavat lausuntonsa tuomiokapitulin esityksestä 31.10.2017 mennessä. Seurakuntien lausuntojen ja tuomiokapitulin esityksen pohjalta kirkkohallitus päättää seurakuntajaon muuttamisesta. Uusi seurakuntajako astuisi voimaan 1.1.2019 alkaen. Tällöin marraskuussa 2018 toteutettavat seurakuntavaalit toimitettaisiin uuden seurakuntajaon mukaisesti.
Lisätietoja:
Lakimiesasessori Matti Mäkinen p. 0400 774 311 (Rakennemuutoksen eteneminen)

Tuomiokapitulin esitys ja selvitysmiehen raportti kokonaisuudessaan täällä.


Ajankohtaista

Tuomiokapitulin aukioloajat kesällä

Turun tuomiokapituli on auki arkipäivisin klo 9-12 ja 13-15. Virasto on kuitenkin heinäkuussa vuosilomien keskittämisen vuoksi suljettuna kolmen viikon ajan 10.- 28.7.2017.
Lue lisää »

Neljän seurakunnan ehdotus Turkuun ja Kaarinan eteni tuomiokapitulissa

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli esittää Turkuun ja Kaarinaan neljän suomenkielisen seurakunnan mallia, jossa seurakuntia olisivat Kaarinan seurakunta, Maarian seurakunta, Meri-Turun seurakunta ja Turun tuomiokirkkoseurakunta. Tuomiokapitulin esitys mukailee pääosin selvitysmies Sami Lahtiluoma raporttia. Seuraavaksi seurakuntayhtymän seurakunnat ja yhteinen kirkkovaltuusto antavat lausuntonsa esityksestä.
Lue lisää »

Hiippakunta sai yhden uuden papin ja kuusi uutta diakonia

Turun arkkihiippakunnassa vietettiin 4.6.2017 ensimmäistä kertaa yhteistä vihkimysmessua, jossa vihittiin sekä pappi että diakoneja.
Lue lisää »

Piispojen vastuualueet muuttuvat Turun arkkihiippakunnassa

Kirkolliskokous päätti, että arkkipiispan vastuualueisiin arkkihiippakunnassa kuuluvat 1.6.2017 lähtien Turun tuomiorovastikuntaan kuuluvat seurakunnat. Muut arkkihiippakuntaan kuuluvat seurakunnat ovat jatkossa arkkihiippakunnan piispan alaisuudessa.
Lue lisää »
RSS